Üyeler
Adı Soyadı Melike Yeşiller Bedir
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Haydarpaşa numune / 2011
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler