Üyeler
Adı Soyadı İBRAHİM TUNCER
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler