Üyeler
Adı Soyadı Beyza Asker
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi / 2016
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler