Üyeler
Adı Soyadı GİZEM ONUREL
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / 2016
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler