Üyeler
Adı Soyadı Derya Altun
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / 2007
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD