Üyeler
Adı Soyadı Batıhan Büyükzengin
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2016
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler