Üyeler
Adı Soyadı BORA ÖZKAN
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (ÖYP) / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEGİ, TÜRKİYE HİDATİDOLOJİ DERNEGİ