Üyeler
Adı Soyadı Demet Yumuşak
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1988
Uzmanlık Aldığı Kurum Refik Saydam Merkez Başkanlığı Salgın Hastalıklar / 1995
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud,ECCO,WFCC