Üyeler
Adı Soyadı Tuğba Çuhadar
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Ünv. Tıp Fak. / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Hiderim,Klimud,İnfeksiyon Dünyası