Üyeler
Adı Soyadı Mujib ABDURAHMAN
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum KTÜ / 0
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler