Üyeler
Adı Soyadı İbrahim Çavuş
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2016
Uzmanlık Aldığı Kurum Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2016
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler