Üyeler
Adı Soyadı Eylem Akdur Öztürk
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniveristesi Tıp Fakültesi Parazitoloji AD / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türkite Parazitoloji Derneği