Üyeler
Adı Soyadı Muhammet Karakavuk
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege üniversitesi / 1988
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türkiye Parazitoloji Derneği Aşı Bilimi Derneği