Üyeler
Adı Soyadı Orçun Zorbozan
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Pamukkale Üniversitesi/ Ege Üniversitesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği Türkiye Parazitoloji Derneği