Üyeler
Adı Soyadı Aynur Valiyeva
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Tıp Fakültesi / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler