Üyeler
Adı Soyadı CİHAN YEŞİLOĞLU
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler