Üyeler
Adı Soyadı Büşra Kır
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Giresun Üniversitesi / 2015
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler