Üyeler
Adı Soyadı Gamze KAÇMAZ
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum Giresun Üniversitesi (RTÜ) Ortak Program / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler