Üyeler
Adı Soyadı Nuriye Ünal Şahin
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1997
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Tabib Odası