Üyeler
Adı Soyadı Zekiye Bakkaloğlu
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi / 2000
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara