Üyeler
Adı Soyadı Emrah Ruh
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2005
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler