Üyeler
Adı Soyadı Emel EKER
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Çukurova Üniversitesi/Tıp Fakültesi / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler