Üyeler
Adı Soyadı Nafia Canan Gürsoy
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum İnönü Üniversitesi / 2003
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler