Üyeler
Adı Soyadı Efdal Oktay
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum Mersin Üniversitesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler