Üyeler
Adı Soyadı Harun GÜLBUDAK
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Mersin Üniversitesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği