Üyeler
Adı Soyadı Tuğba ELGÜN
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Pamukkale Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler