Üyeler
Adı Soyadı Suzan Ökten
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Trakya Üniversitesi / 1999
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler