Üyeler
Adı Soyadı İlknur Bıyık
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2014
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler