Üyeler
Adı Soyadı Müge Hacer Orhan
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler