Üyeler
Adı Soyadı Gül Bayram Abiha
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Çukurova ve mersin üniversitesi / 2001
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler yok