Üyeler
Adı Soyadı NİHAL ALEM
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum ANKARA ÜNİVERSİTESİ / 2014
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler