Üyeler
Adı Soyadı Ülkü Oral Zeytinli
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum / 0
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud