Üyeler
Adı Soyadı Necati Ozpinar
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji A.D. / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler YOK