Üyeler
Adı Soyadı Derya Dirim Erdoğan
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı / 1999
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türkiye Parazitoloji Derneği Türkiye Hidatidoloji Derneği