Üyeler
Adı Soyadı Sinem Oktem-okullu
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 0
Uzmanlık Aldığı Kurum İTÜ / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler