Üyeler
Adı Soyadı DAMLA DAMAR
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum İSTANBUL UNİVERSİTESİ / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler