Üyeler
Adı Soyadı Özge Erdoğan
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara veterinerfakültesi mikrobiyoloji anabilim dalı / 2014
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler