Üyeler
Adı Soyadı Farzin Mohammadzadeh Ghosi
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2018
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe üniversitesi / 2018
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler