Üyeler
Adı Soyadı Gökhan Öztürk
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum Çukuova Üniversitesi / 2016
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler