Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Burak Coşkun
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2015
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KBUD Türk immünoloji Derneği,Perfüzyonistler Derneği, Ecklonis