Üyeler
Adı Soyadı Şule Kırca
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 0
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler