Üyeler
Adı Soyadı BUKET ŞEFLEK
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler