Üyeler
Adı Soyadı Fethi Barlık
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Yüzüncü yıl üniversitesi tıp mikrobiyoloji A.B.D / 2014
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler