Üyeler
Adı Soyadı Fatma Gizem Avcı
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler