Üyeler
Adı Soyadı Ayşegül KOCA
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2016
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi / 2016
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler