Üyeler
Adı Soyadı Berna SARIYAR AKBULUT
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1995
Uzmanlık Aldığı Kurum Boğaziçi Universitesi / 1997
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Biyokimya Derneği Proteom Derneği