Üyeler
Adı Soyadı Özlem Koyuncu Özyurt
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 0
Uzmanlık Aldığı Kurum Akdeniz Üniversitesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud