Üyeler
Adı Soyadı ESRA DEMİR
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ / 2016
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler