Üyeler
Adı Soyadı İ. Emre Tunca
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum Pamukkale Üniversitesi / 2013
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler