Üyeler
Adı Soyadı Çiler Akısü
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1987
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD / 1992
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler İzmir Tabip Odası Türkiye Parazitoloji Derneği